Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2008 postitused

Mikrosimulatsioon

Päris huvitavaid linke, millega saab simuleerida liiklust ja vaadata 'mis juhtub kui' parameetreid muuta. Microsimulation of road traffic Jalakäijad ja valgusfoor (vaata veidi allapoole) Visuaalne simulaator

Teemärgistus ehitustööde ajal

Soomes on Helsinkin Sanomat kõneaineks toonud teekattemärgistuse tööde ajal. Kes keelt valdab, on targem lingist vaadata. Kuid olulisemast siiski. 1) kuigi kohati lisatakse kollased ajutised jooned, ei kustutata endiseid valgeid. Eesti tingimustes arvan, et valdavalt on need endised valged juba varem ära sõidetud ja see probleem pole ehk nii terav. 2) Kontroll on tellija ja ehitaja käes. Siis Soomes nagu linna- või teedevalitsus ja ehitaja. Ilmselt ka ehitusjärelvalve, kes tegelikult tellijat esindab. Meil teadaolevalt on järelvalvel õigus teha ettekirjutus ja tellija võib selle ettekirjutuse täitmatajätmisel töö tegijat ehk ehitajat trahvida. Soomes konstanteeritakse, et teekasutajal on raske arvata, milline firma antud konkreetsel lõigul näiteks ajutise liikluskorralduse eest vastutav on, kus joriseda? Eks siingi nii ole. Ainult et niipalju, kui ise kohand, võiksin oletada et vähemalt järelvalve kontaktid on ilusti tee ääres loetavad ja sama järelvalveorganisatsioon tegeleb kogu obj