Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2007 postitused

Joobes juhid

10-16 detsembri kampaania tulemused - nii alko kui narko kontrolliga. Kahjuks ei Eesti ega ka Läti siin reas ei ole. Tabel SL vihje alusel rootsi lehest. Huvitav on märkida, et skandinaaviamaad on kõige madalamate joobenäitajatega. Ehk siis palju kontrollitud ja valikuta. Moldaavia ja Iirimaa kohta on aga küsimus - Iiri ei näidanud üldse kui palju siis kokku kontrolliti, Moldaavias aga olid pooled täis. Üllatus tegelikult ka Saksamaa - poleks uskunud et protsent nii kõrge on. neg alko pos alko neg narko pos narko BELGIA 7818 179 2 4 2,29% SVEITS 4743 240 845 43 4,82% KÜPROS 2695 142 5,01% TŠEHHI 10829 79 103 3 0,74% SAKSA 85543 10647 1684 299 11,15% TAANI 13519 61 0,45% HISPAANIA 186560 1939 1,03% PRANTSUSMAA 108692 2187 402 117 2,07% SOOME 38411 139 24 4 0,37%

Maamaksust

Teema paraku veidi pikem, mitte ainult maksust. Maaomand on tegelikult kasutusõigus . Sest maa pole kellegi poolt tehtud et ta mingilgi moel saaks täielises isiklikus omandis olla. Seega on õigustatud ka selle omandi maksustamine. Maamaksul on kaks eesmärki . Ühelt poolt, hoiab maksustamine omandipiirid korras. Selleks piisaks kui rakendada kas ühikumaksu või pindalamaksu - st fikseeritud summa mis katab registripidamise kulud (räägitakse ka sellest, et maakatastri pidamise kulud kaetaks maamaksust - vaidleksin sellele kohe vastu, sest sel juhul peaks maamaksu oluliselt tõstma, maaregister ei ole ammugi enam ainult maa jaoks oluline vaid üks riigi põhiregistritest - seetõttu peab riik ka olulise osa sellega seotud kuludest katma). Teiselt poolt, peaks maks suunama ressurssi efektiivsemale kasutusele. Maa maks on seega seotud maa hinnaga . Maa hind on kapitaliseeritud maa rent. Maa rent aga tulu, mida maa kasutamisest saada võimalik on, loomulikult lubatud piires. Sõltub seega näiteks

Poliiteelistused

Tegin siis isikutesti. Nii et liberaalsotsialist. Progressive - scored 78 Equality, 71 Liberty, and 50 Stability. Your commitment to both liberty and equality makes you a blend of the Liberal and the Socialist . For you liberty and equality are two parts of the same condition. Everyone has to be free to pursue their own way-of-life but in order for that to happen everyone must start with a similar basic standard of living. You value liberty particularly in cultural and personal life. You also value government intervention to promote equity in economic life while still supporting private enterprise. If this is too bland for you then try the Radical on for size. Link: The Political Objectives Test written by Originaluddite on OkCupid Free Online Dating , home of the The Dating Persona Test

Truup

Kujutis
Tartu maantee Kosest veidi edasi ootab tee ääres järgmist ohvrit truubiots. Eelmisest on jäänud punast värvi betoonis ja hunnik plastitükke laiali. Teeots, millel see truup istub, ei vii kusagile - st teed ongi mingi paarkümmend meetrit. Üks selline ots ilmselt ka Põlevkivi pealikule saatuslikuks sai, tõsi küll, teisel teel. Missugused need truubiotsad siis olema peaksid? Leedus sai nähtud selliseid, millel see betoonist otsalüli oligi juba kaldu paigutatud. Ja edasi võiks vaadata (tänud pildi eest sellele, kelle kogust asi pärit), mis juhtuda võib, kui auto sellise Eestis nii levinud truubikonstruktsiooniga kohtub. Trup on ju vene keeles laip. Antud juhul kolm laipa.

Regio kaart soovitab liikuda vastassuunavööndis

Kujutis
Delfis on hea leiutis, Regio kaart. Seal tuleks valida reisi alg- ja lõpp-punktid ning need vastavalt lipukestega tähistada. Valisin siis alguse Tallinnasse, lõpu Kupule. Väike küla Kuusalu vallas, Kuusalust veidi põhjasuunas. Ning üllatus-üllatus. Süsteem suunab su juba Jõelähtmel vastassuunavööndisse ja edasi Kuusalus vastu liiklussuunda kuni ringteeni. Edasi on ehk korras. Aga nagu seda maantee alt läbi liikuvat teeosa ei tuntagi. Siin siis näha ka see kuskohas vastassuunda tuleks siirduda ja ka see, mismoodi ringini jõuda.