Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2009 postitused

Verbaarium

Kunagi oli Pikris sellenimeline naljanurk. Püüaks siin jätkata head traditsiooni. Töiselt - ajalehekuulutustest ja mujalt - on üles kerkinud loomarida: - ketassiga (kuulutusest: müüa ketassearaam) - mantlisiil (Valgre laulust) - silindrinahk

Uued normid - HCM

NCHRP 3-92 - Production of the Year 2010 Highway Capacity Manual (HCM) has been underway for nearly a year. Preliminary chapters are under review by committee members and friends of the committee. The manual is proposed in a 4-volume format: Concepts, Uninterrupted Flow, Interrupted Flow and Applications with the Applications volume being on-line only. The material for any given methodology will be largely within the associated chapter as users in both surveys and focus groups expressed dissatisfaction with the existing Part II and Part III approach. The transit chapter has been removed because the Transit Capacity and Quality of Service Manual, 2nd edition (TCRP 100) exists. Additionally, materials on pedestrians and bicyclists will be moved into the chapters where they have an impact on operations with the new Pedestrian and Bicycle chapter focused on exclusive facilities for those users. The Concepts chapter provides the introductory and overview material for the manual as a whole.

Mikrosimulaatorid et mitte öelda simulandid

Neid on mitmeid, mõned ilusamad ja mõned koguni kasulikud. Foorituledega mängimine Suuremal lõigul rambilt liitumine

Teeprojekt vs detailplaneering

Miskit on planeeringute süsteemis totaalselt mättasse läinud. Tallinn-Narva maantee on ammust aega riigi üks peamagistraal. Tallinnale on väga oluline Tallinna ringtee, et transiitliiklust linnast mööda juhtida. Riik on valmis seda tegema. Mõlemad teed vajavad uuendamist, on arengutele jalgu jäänud ja suisa ohtlikuks muutunud. Teed ristuvad Väo sõlmes. Väo-Maardu teeprojekt, koguni tehniline projekt, on valmis ja kinnitatud (alustati seda 2003 aastal, tegid COWI ja EA Reng). 30.06.2009 Maanteeameti peadirektori käskkirjaga . Väo-Maardu teelõigu ehitusega alustatakse õige pea. Riigihange on välja kuulutatud Iru-Maardu teelõigule. Väo sõlme ehituse hange kuulutatakse välja 2010 kevadel ja kopp lüüakse maasse sügisel. Sõlm peaks valmima 2012 aastal. Projekt on valmis, kuid nüüd selgub et detailplaneeringut ei ole. Planeeringu on linn Maanteeameti palvel algatanud 2007. Maaeraldused saab teha mitte projekti, vaid ainult detailplaneeringu alusel. Olgu, tehtud ka detailplaneering - täpselt s