Postitused

Kuvatud on kuupäeva august, 2014 postitused

Tuukri tänavanimi on asjakohane

Õhtuleht kirjeldab kuidas neli autot siiski Tuukris uppusid. Raadio samas andis positiivseid teateid et ükski auto seisma ei jäänud. Kumba siis uskuda. Kuid. Vastavalt teeseadusele on tee omaniku kohus tagada liiklustingimused ja kui ta neid tagada ei suuda, siis liiklus sulgeda. Lugeda tasuks paragrahvi 10, kus on kirjas tee omaniku kohustused. Paragrahv 37:    (6) Tee omanik on kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju Nii et, Tallinna linna peaks ootama kohtuskäimine. Kui just Tuukri tänavanimetusest ei peaks järeldama et ilma tuukriülikonnata sinna asja ei ole. Kuid siis peaksid peale tänavanimetuse veel mingid liiklusmärgid asjaolule viitama. Vaadates linna ametite tööülesandeid, selgub et transpordiamet rida on: korraldada linnaliiklust liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, tellida liikluskorralduse tehnilisi vahendei

Torupiirded - seekord Rapla linnas

Kujutis
Ega tegelikult lisada praegu palju ei ole. Selline torukonstruktsioon on mõrvarlik ja ei vasta kehtivale standardile. Paraku maksab see poole normikohasest ja näeb välja nagu piire. Kuni keegi otsa ei sõida, sest siis omandab piire terariista omadused ja võib läbistada sõiduki koos seesviibijatega. Maailmas näiteid piisavalt, Eestis viimase paari aasta jooksul on avariisid olnud ja autosid penetreeritud. Inimesi veel õnneks mitte - aga kas peame ootama laipu?