Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2019 postitused

juuni 2019 - uued teedeinsenerid

1. Kaivo Jürgenson (juh. Aavik) - puuetega inimeste olukord liikluses - 5 vajalik on puuetega inimeste organisatsiooniga projektide kooskõlastamine varases faasis, kuid see saab olla võimalik vaid siis, kui tellija selle kohustuse hanke lähtetingimustesse sisse kirjutab, ka vastava ministrimääruse kuna see pole üldkohustuslik asi. Ning küsimus ei ole tegelikult ainult (kütte)puudega inimestes, sest neid võimalusi mis puudelistele luuakse, kasutavad ka teised, näiteks lapsevankriga liikumisel või ajutise puude korral (murtud kondid). 2. Martin Terase (juh. Kendra) - savipinnaste stabiliseerimine - 4 Enviroseal LBS, põlevkivituha ja lubja võrdluses jäi kaotajaks LBS, kuid tõenäoliselt on tegu ka mittekohase kulunormiga. LBS osas on vajalik laiendada uuritavate materjalide ringi (erineva plastsusega savid, liivsavid ja ka savisisaldusega kruusad - kõik mis leidub tee-ehituses kasvupinnase all ja mis vett sellisena ei talu. Uurimismeetod osutus heaks - proovikehade tegemine ja nende kat