Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2015 postitused

Head isu...

Kujutis
Tänud Äripäeva fotograaf Eiko Kink, momendi tabamise eest. Kajastab mu viimase paari aasta tegemisi üsna hästi - Maanteeameti tellimusel betoonteede uuring, mis leitav MNT kodukal ja Teedeklastri tellimusel madala survetugevusega hüdraulilise sideainega ehitusmaterjalide kasutusvõimalustest taristuehituses.

52 tonni ja allkirjad

Nagu näha on MKM otsustanud lubada 52-tonnised teedele. Maanteeametil on suhteliselt hea pilt ees põhi- ja tugimaanteedest, nende kandevõimest. Teeregistris ka kenasti kirjas mõõtmistulemused. Ja  sarnase liikluskoormusega Soome teedel on need numbrid kõva kolmandiku suuremad kui Eestis. Kõrvalmaanteedega asjad nii hästi pole - mõõdetud on kandevõimet väga väikesel osal kõrvalmaanteedest. Mis aga tähendab, et Maanteeametil ei ole alust raskemate veokite sinna lubamiseks. Ehk siis, on tegemist riskialaga. Ja kui jutuks tuleb KOV teedevõrk või erateed, siis nendel praktiliselt mõõtmisi tehtud ei ole. Nii et otsustaja (kas lubada või ei) mängib vene ruletti. Mingil määral mõistan, kui tegemist on tõesti sügavamalt külmunud maapinnaga. Kui aga stabiilset miinust ei tule, ei teki võimalust ka 52 tonnini minekuks. Tõsi on, et kui sõidukitel kõik peale juhtrataste, paarisratastega varustatud teljed, on koormus teele leebem. Isegi vist leebem kui super-single rehvidega 44-tonnisel. Kuid ainul

Järgmine lend teedeinsenere

Täna küpsetati TTÜ teedeinstituudis magistreid - diplomitöö kaitses kokku 13 tudengit. Üldpilt oli seekord üsna hea: - Mihkel Mägi – Kose-Võõbu Kõrve riste kergliiklussild – 5 - Viljar Käämer – Harju raskete liiklusõnnetuste uurimiskomisjoni töötulemuste analüüs – 5 - Kristjan Johanson – temperatuuri mõju polümeerbituumeni katsetulemustele – 4 - Laura Krais – Kose-Võõbu Pirita jõe silla plaat- ja komposiitkonstruktsiooni võrdlus - 5 - Tauri Saupõld – Roobas ja selle arengu dünaamika teeregistri andmetel – 4 - Vadim Tsõro – Narva logistika- ja tööstuspargi sõiduteede eskiislahendus – 4 - Kristjan Lill – bituumeni PG klassifitseerimise süsteemi võrdlus euronormiga – 5 - Andero Oksaar – Kose-Võõbu Lintsi sild - 3 - Mark Meikas – Põlevkivituha kasutusvõimalus OSAMAT näitel - 4 - Andrei Hrustaljov – Jälgimäe LI ja Juuliku LOA – 5 - Jaan Kostjukov – Vaida jalakäijate viadukti rekonstrueerimine – 4 - Tõnis Saarts – Punamäe kergliikluse silla alternatiivlahendus - 5 -