Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuli, 2015 postitused

Veokid lähevad suuremaks ja raskemaks

Kujutis
Statistikaamet – 2001…2014 veoautode läbisõit telgede arvu järgi Statistikaamet on uuendanud oma väljapanekut, võrdlesin 14 aastaga toimunud struktuurset nihet veoautode läbisõidu jaotuses telgede arvu järgi. Põhjus: teekatendi projekteerimisel võetakse arvesse sõidukite siirdetegurid, kuid reeglina ei arvestata konkreetset telgede arvu – autoronge (nii haagisega veoautosid, kui sadulronge) ei liigitata telgede arvu järgi vaid tavaliselt kasutatakse üldistatud siirdetegurit 2,0 kuigi 5-teljelisel on see 2,05 ja 6- ning enamateljelisel 4,8. Ka seegi on tõsiselt alahinnatud väärtus sest ei võta arvesse super-single rehvitüübi levikut eriti paljuteljelistel veokitel ja suurenenud rehvisurvet (arvutuslik 0,6 MPa, tegelik 0,85-0,9 MPa). Oletame, et tavapärane veok on 2- või 3 teljega, sellised moodustasid läbisõidust 2001 – 46,4% ja 2014 – 12,2%. 4-teljeliste hulka tuleb lugeda nii 2-teljelised veokid 2-teljelise haagisega kui 4-teljelised veokid, millel reeglina kaks telge pööravad.

Iga lõpp on millegi uue algus

R.I.P. Ramboll Eesti AS 17.07 allkirjastati leping, mille alusel müüdi firma Ramboll Eesti AS tegevjuhtkonnale. 23.07 on tehtud vastav kanne ka äriregistris. Uued omanikud on seega Peeter Škepast ja Hendrik Puhkim. Firma ärinimeks on Skepast & Puhkim AS. 26.06.2015 on registreeritud ka Skepast&Puhkim Valdus OÜ - mis Eesti äripraktika järgi võib viidata planeeritavale optimeerimisele, midaiganes selle all ka ei mõisteta. Omanikuvahetus ei too otseselt kaasa muid muudatusi, kui et nelja kuu jooksul lõpetatakse kõigi Rambolliga seonduvate rekvisiitide kasutus. Et iga lõpp on millegi uue algus, siis alates 08.08.2015 on minu töömeiliks ain@t-konsult.ee - www.t-konsult.ee - firma on juhuslikult registreeritud samal kuupäeval kui Ramboll müüdi.