Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2015 postitused

Teese(g)adusest ja selle alusel välja antud õigusaktidest

Seoses ehitusseadustiku vastuvõtmisega on muuhulgas ka teede projekteerimisnormid kuulutatud alates 01.07.2015 kehtetuks. Tänaseni aga ei ole Riigi Teatajas väljas seda redaktsiooni, mis kehtib alates 01.07. Mida sellest järeldada saab? Täiendus (24.07.2015): Teedealased normdokumendid, mis OLID koostatud ja kinnitatud Teeseaduse alusel (volitusnorm TSM ehk MKM jaoks), tühistati alates 01.07.2015 seoses Ehitusseaduse kehtimahakkamisega. Võtame ette Maanteeameti kodulehe ja uurime seal toodud viiteid õigusaktidele: ·         Teeseadus - kehtetu ·         Liikluskorralduse nõuded teetöödel - kehtetu ·         Tee seisundinõuded - kehtetu ·         Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele - kehtetu ·         Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid - kehtetu ·         Riikliku teeregistri pidamise põhimäärus - kehtetu ·         Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded – kehtis k

Järgmine lend teede- ja sillainsenere

Eile ja täna kaitsesid oma magistritöid järjekordsed noored insenerid. Võtaks lühidalt kokku nii teemad kui hinded ja mõningased muljed: Mirjo Koit - Permisküla teraskaarsild - 3 Kristjan Kängsepp - teedeehitus kvaliteedinõuetelt tee toimivusnõuetele - 4 Rauno Troost / Kaspar Vitsur - puidust ja betoonist komposiitkonstruktsiooni nihketüüblite täiustamine (eksperimentaalne uuring) - 5 Marti Rosenberg - Suur-Sõjamäe tänava rekonstrueerimise ehituskorraldus - 5 Heljus Saks - eriveoste lubade praktika - 5 Edgar Berman - Järve ühistransporditerminal - 5 Robert Oppar - sillamudeli arendus terassildade võistluseks DECO 2015 - 5 Tõnis Liigmann - Nõukogudeaegsete raudbetoontalasildade laiendamine ja kandevõime - 5 Jaanus Kivimäe - tasasuse muutus Eesti riigimaanteedel 2004-2014 - 3 Mihkel Sinisalu / Lauri Perv - Vaida jalakäijate sild - 4 Madis Albert - Majaka tänava liiklusohutuse inspekteerimine - 4 Siim Remmelgas - tolm kruusateedel - 4 Karmen Kütt - maaradari kasutus - 5 J