Pääsküla raba kaitse alla?

Raba kaitse alla - tekitab kahte sorti mõtteid:
- kas sellega ei olda lootusetult hiljaks jäänud? Viimase 20 aastaga on Laagri ja Kadaka/Pääsküla taha kerkinud kõike. Instituudi tee ja selle äärne asustus. Ja ilmselt on üksjagu planeeringuid veel, eriti Instituudi teest väljapoole. Tõsi ta on, et linna ja tee vahel on veel mingi asustamata ala.
- Juuliku-Tabasalu tee osa Pärnu maanteelt Instituudi teeni (Laagri-Harku) ilmselt tehakse (see ei ole raba peal), kuid tõenäoliselt blokeerivad kaitsekavad kõik võimalused selle tee ühendamiseks Kadaka piirkonnaga.

Mis siit siis kaasneb veel?
Ehk kõige olulisemana see, et kui Pääsküla ümbersõiduna on planeeringutes kavandatud möödasõit mis leevendaks Kadaka tee liiklusolukorda, siis suure tõenäosusega seda ei tule. Muide, ka praegune Kadaka katend on projekteeritud perspektiivsele seisule et paralleeltee ON OLEMAS. Siit tuleneb ka katendi suur ülekoormus - praegune liikluskoormus ületab suuresti selle, millist kavandati ehitusest 15 aasta jaoks.
Kui juba praegu on Kadaka tee liiklus probleemiks nii tänava enda kui selle lähialade elanikele, mis siis ees ootab?
Milles on väljapääs? Ega ei olegi. Linna ja roheliste eesmärgiks on hoida tänavate seisund nii sant kui võimalik et inimesed oleks sunnitud auto asemel jalgrattaga ja jala liikuma. Ühistranspordi eelisareng on selgelt tuvastatav vaid piletihinna tõusu läbi. Asjaolu, et reisijate arv seeläbi kahaneb, ei ole näitaja sest rahanumber ju tõuseb.

Kommentaarid

kt ütles …
Jalgrattaga on ka lagunenud teel paha kui mitte võimatu sõita. Tahes tahtmata tekib mõte, et kellele seda EV-d vaja oli koos oma demokraatia mängimisega- vene ajal oleks tee ära tehtud ja jutul lõpp. Tõenäoliselt oleks roheliste võimumängimise ajal olnud olemata ka Tähetorni tn (läheb see ju samuti läbi raba), suushaüppetorn (asub nüüdsel Mustamäe maastiku-kaits-ealal), raudtee läbi Nõmme asumi jne. Kui tänapäeval muutub järjest aktuaalsemaks ressursside ökonoomne kasutamine, siis nn demokraatlik planeerimisprotsess seda eesmärki küll ei täida.
Ain Kendra ütles …
Demokraatia tähendaks ka teisi osapooli, läbirääkimisi ja hääletamisi kuid mitte vetoõigust. Järelikult on vaja ka mitterohelistel organiseeruda ja lihtsalt mürkrohelised mõnikord maha hääletada.
Probleem on olemas, sellest ei saa teerulliga üle sõita. Pigem tuleb käsitleda mõistlikke alternatiive ja siis vähem halb lahendus valida.
Mis nüüd sellesse Pääsküla möödasõiduteesse puutub, siis on pakutud juba teest alt või üle pääsemiseks lahendusi. Tõsi küll, mitte kogu tee ulatuses. Aga võimalik see on. Paraku on Nõmmeliivateeseltsi eesmärk siiski NIMBY. Et uut teed üldse mitte teha ja las autosõitjad sõidavad ringi ning ummikust ummikusse. Neid ei koti see, et pealepressitavad lahendused on kokkuvõttes ullemini saastavad.
kt ütles …
1 probleemide tekkekoht on Planeerimisseaduse säte, et igaüks võib planeeringu kohtus vaidlustada (tuleta meelde näiteks YIT ja Otsmanni-Seeri asja). Kui planeering kohtusse kaevatakse, on asi pandud ca 2-ks aastaks seisma. Kui sellisel juhul mingi formaalse vea tõttu õnnestub planeering tühistada (lisame siia veel, et kohtunikud on ka parajad tainad, kes üldjuhul ei saa ehitustehnilistest asjadest aru ja tõlgendavad mõisteid omapäi), siis see tähendab, et tuleb alustada jälle 0-st, kui üldse uuesti alustada. Kuna planeeringumenetlus ise on vähemalt aasta pikk ja siis tekib uus võimalus asi kohtusse kaevata, võib sellisel kombel jäädagi planeerima. Siin kohal tuleks edastada "suured tänusõnad" JÜRI LASSILE, kes on suures osas kehtiva planeerimisseaduse ideoloogia maaletooja.
kt ütles …
Pika loba vahepeale ma küsin sult otse, kas sa suudaksid kokku panna sellise survegrupi ja teha lobitööd, mis ajaks asja kiiresti võiduka lõpuni? Sest Kadaka pst-l oleks vaja liiklus kiiremas korras vähemaks saada- ise ma elan ka selle ääres, :)
Ain Kendra ütles …
Kiiret ja lõplikku lahendust ei ole olemas.
1) Nõmme ÜP hindamisega tegeleb Alkranel, kontakteerusin ja saan varsti nende hinnangud.
2) See möödasõidutee on juba kehtivas Tallinna Üldplaneeringus sees ja ka Nõmme ÜP ei ole seda maha võtnud. Praegu on planeering teist ringi tagasi Keskkonnaametis, ei ole põhjust et see pidurduks, seega on koridor olemas.
3) Raba kaitse alla võtmine - no igaüks võib teha igasuguseid ettepanekuid (..TLPA istekoht)
Kas ja millal see ka hankesse võiks jõuda on äärmiselt raske oletada. TLPA pakkus isegi 50 või 100 aastat aga see on poliitiliste valikute küsimus.
4) Ühendus Pärnu maanteelt (Maksimarketi eest) Instituudi teele, enamvähem sinna kust peaks tulema ühendus ka Pääsküla möödasõiduteele, peaks töösse minema käesoleval aastal (erainvestorite ehk arendajate osalisel rahastamisel, Helenius).
5) Seda enam, kui see ühendus tekib, tuleb ka surve möödasõidutee rajamiseks. Teadaolevalt ei ole alustatud projekteerimist. Kes peaks survestama ja kuidas, ei oska praegu oletada kuid arvan et küsimus on igal juhul Linnavolikogus vaja üles upitada, misiganes kanaleid kaudu. Mul endal neid kanaleid tglt pole, kui ehk mõni volitatu käesolevat blogi võiks lugeda. Aga soovitaksin Rainer Vakraga kontakteeruda ja uurida tema arvamist ning võimalusi pressinguks.
Ain Kendra ütles …
Ehk kahjuks lühivastus on ei, sest ma pole kesik ja ei oma ligipääsu otsustajateni Tallinna linnas.
Ain Kendra ütles …
Nõmmeliivateeselts on paraku lobigrupp ja BANANA põhimõttest juhinduv. Nagu näha ka mu uuest postitusest - puudub tolle seltsi vastu võitlev kodanikeühendus. Kui siuke tekib, ehk siis tekitada? Tallinna liiklusprobleemide lahendamiseks mis EI tegeleks NIMBY põhimõttel, kuid suudaks vaadata asju laiemast vaatevinklist. Sellises ühenduses osaleksin küll. Aga mis sest kasu on?

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine