Tuukri tänavanimi on asjakohane

Õhtuleht kirjeldab kuidas neli autot siiski Tuukris uppusid. Raadio samas andis positiivseid teateid et ükski auto seisma ei jäänud. Kumba siis uskuda.
Kuid. Vastavalt teeseadusele on tee omaniku kohus tagada liiklustingimused ja kui ta neid tagada ei suuda, siis liiklus sulgeda.
Lugeda tasuks paragrahvi 10, kus on kirjas tee omaniku kohustused. Paragrahv 37:  (6) Tee omanik on kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju

Nii et, Tallinna linna peaks ootama kohtuskäimine. Kui just Tuukri tänavanimetusest ei peaks järeldama et ilma tuukriülikonnata sinna asja ei ole. Kuid siis peaksid peale tänavanimetuse veel mingid liiklusmärgid asjaolule viitama.
Vaadates linna ametite tööülesandeid, selgub et transpordiamet rida on:
  • korraldada linnaliiklust liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, tellida liikluskorralduse tehnilisi vahendeid ning korraldada nende paigaldamist ja hooldamist;
  • lahendada liiklusväliste teabevahendite ülespanekuga seotud küsimusi ning kooskõlastada liiklusväliste teabevahendite asukohad;...
Täpsemalt, on tõenäoliselt tegemist ameti liikluskorralduse osakonna kapsamaaga, nii et, jõudu tööle kodanik jurist, Rüütelmaa, paragrahvide sirgeksväänamises.

Kommentaarid

siim ütles …
Kuidagi ühekülgselt ühte väravasse, Maanteehunt-Kodaniku poliitilised eelistused raskendavad tema tõsiseltvõetavust kui ta tsiteerib seadusi valikuliselt behk et jätab tsiteeritud teeseaduse lõike teise poole ära, tsitaat jätkub et välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel.

ja lõige 2 on järgnev:(2) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest tuleb teatada käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud korras.
Ja kui seal olid vastavad märgid ja sellest teavitati ju, siis jah olukord oli sitt, kuid midagi peale teavitamise ei ole teha. Mis tänavad me kinni paneme, riik ju linnale kütuseaktsiisist tema osa ei anna. Palun Tallinna TVd siia veslusesse mitte tuua kui suudate.
Ain Kendra ütles …
Kuidas siis liikluse piiramisega oli? Pelgalt teavitamine massiteabevahendites (neid nimetamata) ei ole piisav - kas olid ka liiklusmärgid väljas?
siim ütles …
kas ei olnud?
teavitamine ja kuidas on jäetud linna otsustada seadusega. Kui ei meeldi, tehke majandusministrile ettepanek seaduse muudatuseks
Ain Kendra ütles …
Ehk siis, millised märgid? Miinus?

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kandevõime mõõtmine

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa