Jälle uued insenerid, teed ja sillad. Väike lisakirjeldus leitav ka lõustaraamatus.

Vaidar Vatman - 5

Eesti ja Soome rdt alusplaanide detailsust, tehnovõrkude olukorda ja projekteerimistavasid võrdlev uurimistöö

Juhendaja Arto Lille

Roman Sokmann - 4

Linnatänavate projekteerimise protsess Autodesk C3D

Juhendaja Ain Kendra

Artjom Astreika - 3

Geokärje kasutamine Eesti teedeehituses

Juhendaja Andrus Aavik

Rene Tuvikene - 4

Kaevuluukide ümbruses tekkivate defektide analüüs

Juhendaja Sander Sein


 

Mihkel Männiste - 5

Riigiteede sildade remondiobjektide valikumet. analüüs

Juhendaja Sander Sein

Roven Toom - 5

Ülevaade CO2 emis. AC tootmisel Eestis, meetodid emis. vähendamiseks sooja asfaltsegu tehnoloogiatega

Juhendaja Kristjan Lill

Alar Kupp - 4

BMS2 analüüs KOV sildadel

Juhendaja Sander Sein

Ott Johann Post - 4

Saue Kütise-Koondise tänava katendite rek EP staadiumis

Juhendaja Luule Kaal, Kaasjuhendaja Kardo Koplus


 

Kaur Kuusk - 4

LO tõstmine T15 Tallinn - Rapla - Türi km 47,00 - 47,50

Juhendaja Tiit Metsvahi

Patrik Virkus - 5

Ehitusinfo mudeli LOD nõuded teeprojekti elementidele

Juhendaja Inna Romandi

Villu Vapper - 4

Jalgrattateed ja jalgrattateede võrgustikud

Juhendaja Ain Kendra

Aurika Lender - 4

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi (CCI-EE) rakendamine teedeehituse projekti näitel

Juhendaja Raio Puust

Marken Murdla - 4

Kergliiklustee talihoolduse nõuded ja kasulik mõõteseade

Juhendaja Ain Kendra


Lauri Stimmer - 5

Teedeehituslikud probleemid juhendites ja praktikas ning nende võimalikud lahendused

Juhendaja Andrus Aavik

Celine Aros - 3

Korrektne ja loogiline ajutine liikluskorraldus teetöödel

Juhendaja Ain Kendra

Tarmo Jõe - 4

Tänassilma küla ja Laagri aleviku teedevõrgustiku potentsiaal kergliiklejate osakaalu kasvuks

Juhendaja Luule Kaal

Aleks Bõstrov - 4

Tallinn-Narva km 162,5 - 171,5 alt. eskiisi koostamine

Juhendaja Tiit Metsvahi


 

Johannes Kukebal - 4

Asfaltsegudes sisalduva bit asendamine ligniiniga

Juhendaja Kristjan Lill

Markus Kuldmaa - 4

Alutaguse valla kohalike teede sildade seisukorra ja investeeringuvajaduse hindamine

Juhendaja Sander Sein

Menhart Mardo - 4

Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi tööde korraldus

Juhendaja Arto Lille

Jürgen Kern - 4

Emajõe rdtsilla pealisehituse alternatiivlahendus

Juhendaja Juhan Idnurm


 

Germo Ilvesmets - 4

Kloriidikindluse prognoosimudelite valideerimine raudbetoonsildadel

Juhendaja Sander Sein

Tarmo Steinfeld - 3

Raudbetoonsildade garantiiaegne kontroll mittepurustavate meetoditega

Juhendaja Sander Sein


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine