Rootsi ja 60 tonni

Uudistes räägitakse probleemidest Rootsi piiridel nii Soome kui Taaniga. Nimelt, on kontrollijad aluseks võtnud EL direktiivi, milles räägitakse 40/44 tonnist ja 18,75 meetrist. Direktiiviga on siseriiklikult antud õigus rakendada suuremaid määrasid, seda on kasutanud üleriiklikult Rootsi ja Soome, osaliselt ka Taani ja Norra. Direktiiv ei reguleeri riikidevahelist transporti. Soome on käsitlenud teemat nii et kui Rootsis võib ja Soomes võib, siis võib ka Soome auto Rootsi sõita 60 tonniga ning vastupidi. Ilmselt sama lugu ka Taani poolel, kuigi Taanis oli alguseks just Rootsi-poolne ühendus Kopenhaageni ja Kastrupi lennuväljaga. Eks ametkondadevaheline mäng see on, teedemeeste poolelt pole ju vahet kas auto on regatud Rootsis või Taanis, kontrollijale on muidugi vahe olemas. Nii ongi kontrollijad lähtunud mitte siseriiklikust reglemendist mille järgi siseriiklikult võib suurem olla, vaid direktiivist.
Soomes on probleemiks leitud Eestis registreeritud veokitega Soome-Rootsi vahel liiklemine kasutades ära suuremaid piirmäärasid. Paraku on sellised veokid registreeritud ja kontrollitud lähtuvalt just 40/44 tonni piirist. Ehk siis, Soome arvestab seejuures peale siseriiklike ka auto registreerinud riigis kehtivaid piiranguid. Teema on kohtus, Rootsi ülemkohus peaks lähiajal oma arvamise ütlema. Seniks aga on Rootsi piiridel kehtiv mitte siseriiklik reglement vaid direktiiviga sätestatu.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine