Miks teed ei kesta - järjejutt jätkub

Seekord siis TV3. Aga lühidalt põhipunktid
1. Tallinn on kehtestanud reeglid, mille järgi peaks katendi ülakihte uuendama (asendama) sõltuvalt liikluskoormusest 5..10 aasta tagant. Paraku ei tehta seda - vist pole raha. Talvel lapitakse augud talvise seguga mis tuleks kevadel asendada. Sedagi ei tehta ja remontsegu istub augus mitmendat aastat - auk ainult areneb.
2. Normid. Meil kehtiv norm tugineb NL 1983 aasta normil ja on kehtestatud juhendina 2001 - samal ajal venelased läksid uuele juhendile, mille kohaselt tuleb katendid tugevamad ehitada. Koormused on tõusnud, rehvirõhud on tõusnud kuid katendid ei ole läinud märkimisväärselt paksemaks. Enamgi veel - 2006 võeti ka kulumisvaru 1 cm maha mis seni projektis arvutuslikule lisati. Suurenenud on ka täismass ning normkoormus on jätkuvalt 10-tonnine paarisratastega telg kui tegelikkuses 10-tonnine on ühekordsete ratastega ja paarisratta puhul vedavtelg 11,5 tonni. Seda normide järgi, kuid kas ka tegelikult? Staatika ja kiiruse arvestamine katendi projekteerimisel - mida aeglasemalt liigub sõiduk, seda suurem on koormuse mõjuaeg ja siit tulenevalt ka deformatsioonid. Kiirus mõjub dünaamikateguri järgi teistpidi, kuid võimendades ebatasasusi suurematel kiirustel. Meie normides on küll nõutud staatika kontrollarvutused, kuid neid ei tehta, ka juhendist on see teema välja jäänud ja juhend on maantee-keskne.
3. Rahast edasi - küsimus riigihangetest, see on laiem teema ja võib-olla mitte nii Tallinna küsimus. Tihtipeale on otsustamise aluseks ainult hind. Seda nii projekteerimisel kui ehitamisel.
4. Materjalidest - oleme küll rääkinud, et erisused tulenevad juba aluspinnasest ja naabritel kasutusel graniit. Ka paekivi saab kasutada, kuid kui naabritel on graniidist aluse paksus vähemalt 40 cm siis meie oma paekillu 20 cm-ga ei saagi jõuda samale tasemele. Paekild võib olla hea ehitusmaterjal, kuid eeldab et ta töötab normaalsetes tingimustes. Paraku kui asfaldikihid on oluliselt õhemad kui naabritel ning soolakasutus intensiivsem (riigiteedel on vahe Soomega 40% kuid Tallinna võrdluses Helsingi või Tamperega neli korda pinnaühiku kohta), on aluse töötingimused kehvemad.

Kuid jah, raha teema taandub poliitikasse. Ilmselt on järgnevad numbrid ka kommentaatorite poolt võrgust leitud ja pole põhjust arvata, et need tegelikkusele ei vastaks. Ja ei olegi inseneril midagi lisada kui põhjuseks on poliitilised otsused. Ning nelja-aastane vali-mind-tsükkel.

2009
Eelarve - 7 336 173 000 EEK.
Teede remondiks - 91 240 000 EEK.
Riigilt lisaks teede remondiks - 17 968 000 EEK.
Asutamise sissemakse SA TTV´le - 100 000 EEK.

2010
Eelarve - 7 129 915 000 EEK.
Teede remondiks - 67 108 000 EEK.
Riigilt lisaks teede remondiks - 17 968 000 EEK.
Toetus SA TTV`le - 12 000 000 EEK.

2011
Eelarve - 7 350 849 000 EEK.
Teederemondiks - 59 177 224 EEK.
Riigilt lisaks teede remondiks - 19 737 622 EEK.
Toetus SA TTV´le - 30 000 008 EEK

2012
Eelarve - 7 133 354 223 EEK.
Teede remondiks - "74 177 213 EEK".
Riigilt lisaks teede remondiks - 29 117 947 EEK.
Toetus SA TTV´le - 45 531 606 EEK.

Täiendus - lugejalt uus graafik

Kommentaarid

Anonüümne ütles …
Kontrollisin Tallinna eelarvetest numbrid üle. Suurem enamik läheb kokku küll, välja arvatud esimene number - eelarve enda suurus, mis ei läinud kokku ei kulude ega tuludega. Kasutasin selle asemel eelarverida kulud kokku.

Lisasin 2013 eelarve numbrid ja konverteerisin numbrid eurodesse.

-----

Kasutatud read eelarvest on siis:
- 1 KOONDEELARVE - KULUD KOKKU
- 3 KULUD - Tootevaldkond: teed ja tänavad - Tootegrupp: teetööd - Teerajatiste korrashoid
- 2.3 TOETUSED - Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt - investeeringuteks - teede korrashoiuks
- 3 KULUD - Sissemakse SA Tallinna Televisioon asutamisel / 3 KULUD - Toetus SA-le Tallinna Televisioon

-----

2009
Eelarve - 384 542 008 €
Teede remondiks - 5 480 999 €
Riigilt lisaks teede remondiks - 1 079 379 €
Asutamise sissemakse SA TTV´le - 6 007 €

2010
Eelarve - 362 405 836 €
Teede remondiks - 4 031 333 €
Riigilt lisaks teede remondiks - 1 079 379 €
Toetus SA TTV`le - 720 867 €

2011
Eelarve - 405 380 733 €
Teederemondiks - 4 740 788 €
Riigilt lisaks teede remondiks - 1 261 464 €
Toetus SA TTV´le - 1 917 350 €

2012
Eelarve - 421 100 052 €
Teede remondiks - 5 158 135 €
Riigilt lisaks teede remondiks - 1 860 976 €
Toetus SA TTV´le - 2 910 000 €

2013 eelnõu
Eelarve - 424 766 874 €
Teede remondiks - 4 026 173 €
Riigilt lisaks teede remondiks - 3 000 000 €
Toetus SA TTV´le - 2 980 000 €
Anonüümne ütles …
Kui juba numbrite kokku löömiseks läks, siis teede remondirahade ja TTV toetuste võrdlev graafik ka:
http://www.upload.ee/image/3104718/Untitled.png
Ain Kendra ütles …
Tänud, pilt sai korrektsemaks. Täna siis vabariigi kodanikes püüdis Klandorf 75% teemat valgustada et 60 M€ on puudu sellest mis teeseaduse järgi peaks olema. See on Toompea käkk. Nimelt parlament ei taha enda tehtud seadusi austada.
Samas peaks siis ka investeeringute teema juurde tõstma. Tänastes uudistes on kirjas et Maanteeamet hakkab rohkem kontrollima kuidas KOV norme täidab. Sellest üksi on vähe sest kontrollida võid aga kui sanktsioonid puuduvad?

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine