Järjekordne lend teedeinsenere lõpetas õpingud

Kevadsemestri lõpus kaitsesid magistritööd järgmised teedeinsenerid.
- Elian Laks - teetruupide projekteerimise ja ehitamise problemaatika (Metsvahi). Tööst tasub vormistada metoodiline juhend - käsitletud on peale meil levinud metoodika ka Uus-Meremaa, Soome ja Kanada meetodid. Tänased normid on raudbetoontruupide ajast ja ei arvesta plast- ega metalltruupide võimalustega. 5.
- Madis Lepp - Kuressaare-Sääre km 18,2-19,3 rekonstrueerimise eelprojekt (Metsvahi). Korralik "harju keskmine" töö. 4.
- Mart Olman - Eesti teede külmumissügavuste kaart (Aavik). Praktiline rakendus mis annab igal juhul adekvaatsema tulemuse kui täna normides ettekirjutatud 125 cm. Rannikualade käsitlus vajaks täpsustamist ja sellest saaks väga hea töövahendi. Paraku kipuvad teed jälle kallimaks minema, peaksid siiski paremini vastu pidama. 5.
- Kimmo Liivak - Soovitused maanteepiirete kavandamise juhendi koostamiseks tuginedes põhjamaade kogemustele (Metsvahi). Ettepanek nõlvust mitte 1:1,5 teha ja eelistada 1:2 või laugemat, sellega saaks vähendada piirete vajadust sest kindlustamata peenar läheks kitsamaks ja maad rohkem ei ole vaja. Tugev töö korralikul praktilisel kogemusel. 5.
- Margus Viiklepp - Liiva kalmistu jäätmete sorteerimise platsi ja teenindusteede eelprojekt (Metsvahi). Põhjalik käsitlus. 5.
- Siim Peetris ja Robert Sinikas - puidust ja raudbetoonist komposiittalade eksperimentaalne uuring (J.Idnurm) - huvitav töö praktiliste katsetega. 5.
- Martin Pley - Narva maantee Nehatu komposiitsildade eelprojekt (J.Idnurm). Jällegi "harju keskmine" - 4.
- Andrejus Musatovas - Kurna-Tuhala eritasandiristmiku ehituskorralduse projekt (Aavik). Töö jäi nõrgaks kuigi vormistus oli hea. 2.
- Mart Kaar - Permisküla vantsild (J.Idnurm). Huvitav katsetus. 4.
- Marek Ronimois - Permisküla rippsild (J.Idnurm). Põhjalikult läbi töötatud. 5.
- Sten Berezin - Permisküla piiripunkti eelprojekt (S.Idnurm). Põhirõhk piiripunkti juurdepääsutee projekteerimisel, kuid paraku jäid mitmed aspektid asja juures väga nõrgaks. 3.
- Mihkel Petuhhov - plastkiu lisandiga tsementstabiliseeritud kruusa eksperimentaalne katsetamine (O.Talvik). Tugev ja praktiline töö, kuigi vajaks edasiarendamist. 5.
- Inga Vovk - terviserajad, juhised arendustegevuseks ja planeerimistöödeks (Metsvahi). Asjalik materjal terviseradade kavandamiseks, kuigi keeleliselt võiks paremgi olla. 5.
- Triin Varik - liiklusvoogude muutumise analüüs aastatel 2012-2013 Tallinna automaatseire süsteemi andmetel. (Metsvahi). Probleemid üksikute anduritega ning ka süstemaatilised mured ebaühtlase liikluskiiruse juures sõidukite liigitusega. 5.
Esmakordselt sai ka kolm paremat tööd esitatud Teedeklastrile hindamiseks - parimaks tunnistati Elian Laksi töö ja seda hinnati ka preemiaga (500€).

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kandevõime mõõtmine

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa