Teese(g)adusest ja selle alusel välja antud õigusaktidest

Seoses ehitusseadustiku vastuvõtmisega on muuhulgas ka teede projekteerimisnormid kuulutatud alates 01.07.2015 kehtetuks. Tänaseni aga ei ole Riigi Teatajas väljas seda redaktsiooni, mis kehtib alates 01.07. Mida sellest järeldada saab?

Täiendus (24.07.2015):
Teedealased normdokumendid, mis OLID koostatud ja kinnitatud Teeseaduse alusel (volitusnorm TSM ehk MKM jaoks), tühistati alates 01.07.2015 seoses Ehitusseaduse kehtimahakkamisega. Võtame ette Maanteeameti kodulehe ja uurime seal toodud viiteid õigusaktidele:
·        Teeseadus - kehtetu
·        Liikluskorralduse nõuded teetöödel - kehtetu
·        Tee seisundinõuded - kehtetu
·        Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded – kehtis kuni 30.06.2014, praeguseks asendatud pädevustunnistusega
·        Teetööde ehitusjärelevalve ning liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava – viide redaktsioonile mis kehtis 2014, hetkel kehtetu ka järgmine redaktsioon
·        Teehoiutööde tehnoloogianõuded – viide redaktsioonile, mis kehtis 2014, asendatud Tee ja teetööde kvaliteedinõuded, mis on ka kehtetu
·        Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu – viide redaktsioonile, mis kehtis 2014, uuem redaktsioon kehtetu
·        Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord - kehtetu
·        Tee projekteerimise normid - kehtetu
·        Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded - kehtetu

Täpsem uurimine selgitas välja, et tõepoolest osa (võibolla isegi enamus) on leitavad eelnõudena MKM poolt eelnõude infosüsteemis ja reeglina on kooskõlastamise aeg läbi saanud. Dokumente ei ole veel kehtestatud ja seetõttu tekib küsimus, kas neid saab nüüd (enne kehtestamist) veel parandada?

Kommentaarid

Raul wips Vibo ütles …
Õiguslik vaakum ehk anarhia.
kt ütles …
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Ain Kendra ütles …
MNT juristid väidavad, et reeglite puudumine mõjutab ainult neid töid, mis kuulutatakse välja pärast 1. juulit, kuid enne uue variandi avaldamist. Sel juhul tuleb lähteülesandes ehk hankedokumendis viidata konkreetsele redaktsioonile.
Ain Kendra ütles …
Nüüd siis on miskit muutunud - uued määrused, vähemalt osad, on olemas. Kuid Riigi Teataja ei ole suutnud linke paika saada - uue otsinguga võid leida uue määruse teksti, kuid kui Google juhib teid vana otsa, siis sealt uuema klikkimine ei tööta.
Aga nüüd miskit huvitavat mitte normidest vaid määrusest endast.
Teede projekteerimisel võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale kui sellega luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks. Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamiseks peab tee omanik projekti seletuskirjas põhjendama nende kasutamise vajadust.

Seega mitte projekteerija ei koosta seletuskirja vaid tee omanik!

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine