Liiklusprognoosi imeteod


Alates 2012 juunikuust kehtib uus liiklusprognoosi metoodika – järgmise 20 aasta liikluse muutus võrdub eelmise 10 aasta muutusega. Võtsin ette põhimaanteede kaalutud keskmise liikluse aegrea aastatelt 2000-2011 ning rakendasin prognoosi iga-aastaselt. Eeldades, et kasvutempo nimetatud 20 prognoosiaasta jooksul on konstantne ning et tegelik liikluse kasv järgib täpselt prognoosi, modelleerisin liikluse muutust aastani 2031 ehk järgmise 20 aasta jaoks (koostades igal aastal prognoosi 20 aasta jaoks ette).
Lähteandmed:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AKÖL
3004
2876
3132
3225
3525
3810
4206
4740
4553
4256
4054
4153
SAPA
2466
2305
2494
2580
2773
2996
3313
4061
3975
3761
3526
3578
VAAB
275
305
335
343
409
442
487
277
209
178
172
177
AR
263
266
303
302
343
372
406
402
369
317
355
398


2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
AKÖL
4231
4296
4358
4405
4437
4449
4435
4429
4438
4458
+20
6075
5773
5775
5423
5114
4688
4170
4317
4614
4871
Saame prognoosi alljärgneval kujul – siis iga-aastane ennustus 2012-2021 aastateks ja vastavalt samalt aastalt 20 aasta prognoos.
Sama lugu jätkub ka järgmised 10 aastat

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
AKÖL
4453
4449
4445
4442
4440
4438
4437
4438
4438
4439
+20 
4750
4661
4589
4521
4472
4439
4427
4441
4447
4447
Ehk siis, üks ilus pilt seletab rohkem kui sada sõna:

Graafikust ilmneb, et kui praegu tuleks prognoosida 44% tõusu järgmiseks 20 aastaks, siis 2018-2019 andmete alusel koostatavad prognoosid on väiksemad kui antud aasta tõenäoline liiklussagedus (kahanevad ennustused, kuna baasaasta miinus 10 sattus buumi harjale) ning aastast 2027 prognoosida pole enam vaja kuna 20 aastaga midagi ei tohi muutuda.
Ja 2007 aasta liikluse taset ei tule enam kunagi...

Kommentaarid

Unknown ütles …
Tere,
Olen lugenud neid liiklusprognoosi postitusi, samuti ministri määrust, millele on viidatud.
Juhiksin Teie tähelepanu ministri määruse sõnastusele:
Liiklussageduse prognoosimisel järgnevaks 20 aastaks võetakse liiklussageduse muutuse protsendiks mitte suurem kui eelneva 10 aasta kasvu või vähenemise protsent.
See lause välistab kõik eelneva 10 aasta kasvust või vähenemisest suuremad muutused, kuid mitte väiksemad ja võrdsed.
Minu arusaam asjast on selline, et prognoos tuleks ikkagi teha lähtudes misiganes juhenditest või eeskirjadest, mida parasjagu aktsepteeritakse ning seejärel võrrelda saadud kasvu või vähenemist eelneva 10 aasta muutusega ja vajadusel siis korrigeerida.

Teiseks on katendi tugevusarvutuse tarvis koormussageduse saamiseks samuti liiklust prognoosida. Kuidas siis seda teha, kui lähtuda sellest, et eelneva 10 aasta kas või vähenemine võrdub prognoositavaga? Interpoleerida??
Sellisel juhul tuleksid ilmselt ka katendi tugevusarvutuse tulemused päris "huvitavad".

pk
Teede projekteerija
Ain Kendra ütles …
Aitäh. Lisan veel ühe asjatundja kommentaari teemasse.
Mõtlesin algul, et lisan kommentaari su blogisse, aga sel mingi nõks, mis mul välja ei tulnud ja ei viitsinud väga ka vaeva näha. Seega mu kommentaar siin allpool:

Tegelikult on seda määruses olevat lauset võimalik ju mitut moodi tõlgendada ja ka arvutused siis erinevalt teha. Ma võin veel vähemalt 5 varianti välja pakkuda, igal puhul erinev tulemus ja mõni tulemus kohe ikka väga imelik. Tasub joonistada graafikud, siis näeb paremini.
Eeldus on siis see, et meil praegu aasta 2012, on olemas andmerida alates 2001-2011 ja vaja saada prognoos aastaks 2031.
Variant 1 – kõige lihtsam lähenemine - konkreetse näite puhul on viimase 10 a muutus (2011 vs 2002) 32,61%, seega aastaks 2031 oleks AKÖL=1,3261*4153=5508
Variant 2 – võetakse eelmise 10 aasta keskmine muutuse % aastas (aritmeetiline keskmine), see on 3,96%. Siis AKÖL2031=9028
Variant 3 – kasvutegur eelmise 10 aasta kohta arvutada Excelis NOMINAL abil. Keskmine aastane kasvutegur on siis 3,74% ja kui seda kasutada 20 a jooksul iga aasta sama kasvutegurit, siis lõpptulemus on AKÖL2031=8662
Variant 4 – algus sama, mis eelmisel, aga nüüd jagad kasvuteguri 20 a peale ja siis tuleb see 1,87%. Lõpptulemus AKÖL2031=6018
Variant 5 – teed excelis graafiku eelmise 10 a muutuse kohta ja lisad trendline, sealt saad valemi ning seda kasutades saab lõpptulemuseks AKÖL2031=7144

Usun, et matemaatikud leiaksid veel mitu arvutusviisi, kuidas vastavalt sellele lausele saada lõpptulemus.

Mina projekteerija ei ole, mul seda prognoosimismeetodit kasutada vaja ei ole, aga ma tõsiselt soovitaksin projekteerijatel koonduda ning küsida kas Maanteeametist või MKM-st täpne arvutusjuhis, kuidas prognoosimine selle lause valguses peaks käima.

Ja kas tasubki siin kohal välja tuua, et erinevate sõidukiklasside puhul on muutused läbi aegade olnud erinevad ja nt VAAB puhul võib üsnagi tõenäoliselt saada pigem pidevalt langeva trendi (just siis kui peab võrdlema viimase 10 a muutust; sellel tehnilised põhjused miks nii on).

Tegelikult on kõik need eelnevad arvutusvariandid ju kiiksuga, väga kahtlen, et kuskil maailmas oleks selline lähenemine prognoosimisele.
Tagumine aeg oleks koostada uus baasprognoos ning siis selle muutujaid (erinevaid kasvutegureid) uuendada iga aasta.
Unknown ütles …
Nõus. Võimalusi tõlgendamiseks on palju.

Ühe lause taga kogu liiklusprognoosi metoodikat näha nõuab ikka maru palju kujutlusvõimet.
Sama moodi on üritus ühe lausega liiklusprognoosi metoodika paika panna ikka päris mõttetu tegevus.

Ma ise arvan, et siin on üritatud pigem ette panna mingitmoodi ülemist piiri,
et prognoositud liiklused liiga suureks ei läheks.

Iseenesest oleks huvitav kuulda selle punkti leiutajalt kommentaari.
Samuti Maanteeameti seisukohta.
Viimati kui ühe tööga seoses selle kohta vastavast Maanteeameti regioonist küsisin,
siis vaadati täiesti mõistmatu näoga otsa ja anti klassikaline vastus: "töö tuleb teha vastavalt seadustele ja normidele."

pk
Teede projekteerija
Ain Kendra ütles …
Tallinna Tehnikaülikooli Logistikainstituudi juhtimisel käib koos töögrupp ülesandega analüüsida ja töötada välja projekteerimisnormide korrigeeritud versiooni struktuur, arvestades seejuures naabrite kogemusi. Selle baasil on tõenäoliselt järgmisel aastal ees ka normdokumendi sisuline uuendamine (üks eesmärk seejuures ühendada Linnatänavate standard EVS 843:2003 normidega) ning ilmselt selle töö raames saab ka liiklusprognoosi metoodikale piisav tähelepanu osutatud. Nagu artiklist ja ka kommentaaridest järeldada saab, on täna kehtiv redaktsioon vähemalt ebaõnnestunud. Iseasi, kas on mõtet seda torkida või tulekski kohe püüda uut leiutada. On ju meil nüüd kasutada vägagi hea aegrida. Mulle meeldiks selline rakendus, mis tugineks riigi teedevõrgu andmebaasil (sealt ka automaatselt liiklusinfo) ning milles vajalikud koefitsiendid uuendab kohalik Maanteeameti üksus igal aastal, arvestades teadaolevaid arenguid. Kõigile kasutajatele oleks seega võimalik otse nt teeregistri rakendusena küsida prognoosi. Alternatiiv on, et prognoose hakkabki koostama liiklusloenduste teostaja ehk Teede Tehnokeskus, kõigi riigi teede kohta.
Ain Kendra ütles …
Veel üks point. Rootsis on liiklusprognoosis kasutusel lihtsustatud meetod (tõenäoliselt kasutatakse ka mudelipõhiseid lähenemisi siis, kui tegemist on uue tee või olulist mõju omava objektiga tee mõjualas). Selle lihtsustatu järgi tuleb E-teedel arvestada kasvuks 2% aastas, teistel teedel esimesed 10 aastat 1% aastas ja edasi 0,5% aastas.
Ain Kendra ütles …
Pakun et punkti leiutaja oli see, kes ütles et samas normdokumendis on ka punkt, mis võimaldab kõnealusest punktist erinevaid prognoose. Paraku ei saa ma aru, kas normdokumendi erinevate punktide võimekuse hindamiseks on aluseks rasvane (bold) tekstifont või suurem (ehk väiksem) punkti järjenumber. Lingvistiliselt küll võimalust ei leidnud...

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kandevõime mõõtmine

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa