Luite asumi ühendus

Uudistes on jooksnud paar artiklit selle kohta, et Veerenni tänava raudteeülesõit suletakse. Mitte ajutiselt vaid lõplikult. Säilib raudteest ülepääs vaid kergliiklusele (jala ja rattaga). Ülemiste sõlme on pikalt projekteeritud ja nüüd pikalt ka ehitatud.
Eelprojektile (2006-2007) saadi kooskõlastused ja ilmselt eelprojekti baasil tehti ka videoklipid lahendusest.
Seejärel koostati tehniline projekt, see käis ekspertiisis 2010-2011 ja ka siis polnud projektiga seotult Luite asumile olulisi muresid - ainult ehitusaegsed.
Kuid siis on Eesti Raudtee esitanud uued nõudmised mille tulemused on kajastatud linna otsuses.
http://www.tallinn.ee/est/Ulemiste-liiklussolme-rekonstrueerimine-Tallinnas-II-etapp
Ja projekt hõlmab: Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist koos raudteesildadega ning Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemist.
Kuid - ma pole kuulnud sellise projekti avalikustamisest sõnagi, mis hõlmab Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemist. Kas selles osas ongi üldse mingeid reegleid?
Projekt rakendusüksuseks on Maanteeameti struktuurivahendite osakond. Kas sellele projektile on üldse tehtud mingit auditit.
Miks ma seda küsin? Lihtne. Väo kogemus näitab midagi. Sest eelprojekt ega ka planeeringu faasis seda lahendust polnud. Ja auditit ka tehtud pole.
Millised kujunevad liiklusvood? Kas see on modelleeritud? Stratum modelleeris eelprojekti ja veel 2011 ei räägitud Veerenni sulgemisest.

Ja veel. Räägitakse, et buss hakkab liikuma mööda Viadukti teed. Mõlemas suunas ilmselt. Kuid see tänav on kitsas. Kaks bussi teineteisest vist mööda ei mahu. Tee laius 6 meetrit (kohati), kõnniteed ei ole.
Kellelgi on asjaga kiire. 19.novembril tehakse Viadukti tee otsas tunnel lahti ja seejärel asutakse raudteeülesõitu sulgema.
Küsimusele on projekteerija vastanud, et eritasandilisele raudteeületuskohale lähemal kui 2 km samatasandilist ülesõitu rajada ei tohi. Sellega võib ainult päri olla, sest keegi ei kavatse rajada ülesõitu mis üle poole sajandi juba olemas olnud on. Kuid vastus ei seleta ammendavalt ära seda, miks ülesõit sulgeda vaja on.
Eesti Raudtee olla seda nõudnud väites, et tegemist on viimase samatasandilise raudteeülesõiduga Tallinna linna piires Rail Baltica trassil. Ja et selle likvideerimine võimaldab tõsta raudtee kiirust. Raudteel on selles lõigus kõver ligikaudu R700 - millisele kiirusele see vastab?
Kas põhjuseks pole hoopis hirm võimalike kindlustusmaksete koha pealt? Kui nii siis tuleks jõud suunata rohkem Keila liinile - seal neid samatasandilisi rohkem ja perspektiivne rongide sagedus ka suurem kui Aegviidu suunal.

Kommentaarid

Raul wips Vibo ütles …
See kipub olema viimasel ajal krooniline, et projekte muudetakse vahetult enne ehitust ilma inimestega rääkimata, keskkonnamõju hindamata jne. Põhimõtteliselt on see ELile alus raha tagasi küsimiseks, kui puudub nn "Development consent".
Iseasi oleks see, kui projekti realiseeritakse etapiviisiliselt, aga põhimõtteliselt muudatused, mis mõjutavad inimeste elukorraldust, on kurjast.
Ain Kendra ütles …
Praegu ongi asi tehtud sel viisil, et esimese etapi koosseisust jäi ülesõit välja ja see lahendati teises etapis. Otsused 2011 alguses ning projektdokumentatsioon lahus põhiprojektist. Imelikke aspekte on loos veelgi. Teemat lahkab detailsemalt Luite asumi grupp FBs.
Ain Kendra ütles …
Selgunud on nii mõndagi. Detailplaneering, millel võib see jama olla, on Filtri tee 18 - ilma igasuguse otsese viiteta Veerenni ülesõidule, juulist 2010. Sulgemise osas ilmselt vastuolus kehtiva üldplaneeringuga kus samasse kohta on kavas eritasandiline raudteeületus (kas siis üle poole kilomeetri eemale ülesõidu tegemine on vastavuses ÜP-ga?). Raudtee on 2010 saatnud kirja sooviga ülesõit sulgeda, seega ei saa see olla 2008 juba avalikustatud. Ning sidumine Ülemiste sõlmega tundub antud juhul üsna meelevaldne kui planeering, millele asi liidetud, pole sõlmega seotud.
Ain Kendra ütles …
On mõndagi veel selgunud. Taavi Aas on oma kirjas rahvale (vastus kirjale, mis Savisaarele saadeti), soovitanud RAUDTEE SULGEDA. Karta on et tegu on kirja koostaja näpuveaga (kahjuks). Ning liiklusprognoos 2030 aastaks näitab, et maa alla topitud ringi peaks õhtusel tipptunnil läbima 3640 sõidukit. Sellise voo laseb läbi kolmerajaline ring. Kindlasti mitte see, mida sinna projekteeriti. Tundub et projektile pole tehtud ekspertiisi. Selgub ilmselt, et ka mitte mõjuhindamist.
Ain Kendra ütles …
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1080/7201/1029/MM%2039%20%20lisa%204.pdf räägib AINULT uue ülesõidukoha rajamisest. Mu meelest paragrahv 10 lõige 3 ei saa olla aluseks olemasoleva sulgemisele
Ain Kendra ütles …
Läbirääkimised on alanud. 23.01 oli esimene kokkusaamine - Klandorf, Aas, Harju ja Valdmann linnast ning Smiltins raudteest. Teisel pool lauda siis Luite kolmik ehk seltsi esindus.
Positsioonide lähenemist ei toimunud, linna seisukoht mis algselt oli kiirustav sulgemise pooldaja, seejärel et linnale pole sulgemist vaja ja MKM määrus kohustab sulgema, on pärast MKM selgitusi muutunud mittemidagiütlevaks.
Usun et need kes ise osalesid, kajastavad nüüd oma muljeid täpsemalt.

Populaarsed postitused sellest blogist

Jälle uued teedeinsenerid

Kas dreenkiht on muldkeha või katendi osa

Kandevõime mõõtmine